Tin tức xã hội

KỶ NIỆM 80 NĂM NAM KỲ KHỞI NGHĨA

KỶ NIỆM 80 NĂM NAM KỲ KHỞI NGHĨA

Lượt xem:

I. BỐI CẢNH LỊCH SỬ, DIỄN BIẾN, KẾT QUẢ CUỘC KHỞI NGHĨA NAM KỲ 1. Bối cảnh lịch sử Tháng 9/1939, Chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ. Tháng 6/1940, Pháp đầu hàng phát xít Đức. Lợi [...]

PHIẾU QUAN SÁT TIẾT HỌC -SHCM THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

PHIẾU QUAN SÁT TIẾT HỌC -SHCM THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

Lượt xem:

[...]

QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TH TÔ HIỆU

QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TH TÔ HIỆU

Lượt xem:

QUYE [...]

LỊCH SỬ NƯỚC TA

LỊCH SỬ NƯỚC TA

Lượt xem:

[...]

ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

Lượt xem:

[...]

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TỈNH ĐẮK NÔNG

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TỈNH ĐẮK NÔNG

Lượt xem:

Đắk Nông ngày nay được hình thành trên cơ sở một vùng đất lâu đời, đã có con người quần cư từ thời nguyên thủy và trải qua nhiều sự thay đổi địa giới hành chính qua các thời [...]

9 nguyên tắc vàng trong thuật đối nhân xử thế

9 nguyên tắc vàng trong thuật đối nhân xử thế

Lượt xem:

Phan Ngọc Tuấn (Sưu tầm) 1. Lắng nghe người khác. Khuyến khích người khác nói về họ. Tạo ra sự kết nối chính là chìa khóa dẫn đến thành công với các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc [...]