Khuyến học

NHỮNG ĐIỂM MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CẤP TIỂU HỌC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

NHỮNG ĐIỂM MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CẤP TIỂU HỌC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Lượt xem:

Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông có những điểm mới trong lĩnh vực giáo dục tiểu học, [...]

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ HỌC TẬP CHO HỌC SINH

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ HỌC TẬP CHO HỌC SINH

Lượt xem:

[...]