Tin tức & Thông báo

THÔNG TƯ 32/2018/TT-BGDĐT VỀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH SGK GDPT

THÔNG TƯ 32/2018/TT-BGDĐT VỀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH SGK GDPT

Lượt xem:

[...]

Lượt xem:

[...]

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH VIÊN PHỔI CẤP

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH VIÊN PHỔI CẤP

Lượt xem:

[...]

Bộ máy quản lý nhà trường năm học: 2019-2020

Bộ máy quản lý nhà trường năm học: 2019-2020

Lượt xem:

[...]

NHỮNG ĐIỂM MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CẤP TIỂU HỌC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

NHỮNG ĐIỂM MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CẤP TIỂU HỌC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Lượt xem:

Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông có những điểm mới trong lĩnh vực giáo dục tiểu học, [...]

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐẦU NĂM HỌC 2019-2020

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐẦU NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

[...]

QUYẾT ĐINH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NH 2018-2019

QUYẾT ĐINH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NH 2018-2019

Lượt xem:

[...]

9 nguyên tắc vàng trong thuật đối nhân xử thế

9 nguyên tắc vàng trong thuật đối nhân xử thế

Lượt xem:

Phan Ngọc Tuấn (Sưu tầm) 1. Lắng nghe người khác. Khuyến khích người khác nói về họ. Tạo ra sự kết nối chính là chìa khóa dẫn đến thành công với các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc [...]

Trang 1 / 3123