Báo cáo kiểm điểm tập thể.

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Các đồng chí Đảng viên trong chi bộ nghiên cứu kỹ dự thảo để góp ý trong kỳ họp sắp tới nhé. Trân trọng/

Download (DOCX, 47KB)