Văn bản UBND

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 CÔNG VĂN 2060/UBND 06-08-2019 V/v phổ biến giới thiệu cuộc thi Trẻ em sáng tác nhân vật siêu anh hùng đẩy lùi thiên tai và biến đổi khí hậu Tải về
2 Hướng dẫn tổng kết năm học 2018-2019 07-05-2019 Tải về
3 Hướng Dẫn Khen Thưởng Năm Học_2018-2019 6-5-2019 Đây là hướng dẫn mới nhấn của PNV về thi đua khen thưởng năm học 2018 - 2019. Các Đ/c nghiên cứu thực hiện. Tải về
4 78/KH-UBND 03-05-2019 KẾ HOẠCH triển khai đề án dạy học ngoại ngữ trên địa bàn huyện Cư Jút, giai đoạn 2018-2025 Tải về
5 Số 76/KH-UBND 02-05-2019 KẾ HOẠCH BD giáo viên PT thực hiện chương trình SGK giáo dục PT mới trên địa bàn huyện Cư Jút từ năm 2019 - 2023 Tải về
6 kế hoạch tổ chức tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai (15-22/5) năm 2019 trên địa bàn huyện Cư Jut 26-04-2019 Tải về
7 Số 145 16-01-2019 V/v triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2019 Tải về
8 CT SỐ 02/CT-UBND 29-03-2018 Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019 và các năm tiếp theo Tải về