Văn bản QPPL

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA -TCVN 8793 : 2011 (TRƯỜNG TIỂU HỌC- YÊU CẦU THIẾT KẾ) 2011 Tải về
2 NGHỊ ĐỊNH 84/2020/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT GIÁO DỤC 17-07-2020 Tải về
3 Số: 03/2019/TT-BNV 14-05-2019 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NÂNG NGẠCH NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Tải về
4 KH số 05/2019 02-05-2019 KẾ HOẠCH THÁNG 5/2019 Tải về
5 NQ số 04-NQ/CB 28-04-2019 NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 4/2019 Tải về
6 Số 01/KH-THTH 01-01-2019 KẾ HOẠCH THÁNG 01/2019 Tải về
7 QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2018/UBND 27-12-2018 Tải về
8 Số 12/KH-THTH 03-12-2018 KẾ HOẠCH THÁNG 12-2018 Tải về
9 Số 11/KH-THTH 10-11-2018 KẾ HOẠCH THÁNG 11-2018 Tải về
10 Số 10/KH-THTH 27-09-2018 KẾ HOẠCH THÁNG 10-2018 Tải về
11 Số 09/KH-THTH 03-09-2018 KẾ HOẠCH THÁNG 9-2018 Tải về