LỊCH HỌC CỦA CÁC LỚP Ở ĐIỂM TRƯỜNG THÔN 17, NĂM HỌC 2019-2020

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

LỊCH HỌC CỦA CÁC LỚP Ở ĐIỂM TRƯỜNG THÔN 17, NĂM HỌC 2019-2020

  • Buổi sáng: Lớp 2D, 5D
  • Buổi chiều 3D, 4C.
  • Lớp 1D học cả ngày.