Văn bản Phòng GD&ĐT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN TRƯỜNG HỌC 27-05-2020 TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN TRƯỜNG HỌC Tải về
2 KẾ HOẠCH BD CÁN BỘ, GV VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 21-04-2020 Tải về
3 Số 158/PGDĐT 24-09-2019 HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ CNTT NH 2019-2020 Tải về
4 Số 155/PGDĐT 23-09-2019 HƯỚNG DẪN KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC 2019-2020 Tải về
5 Số 157/PGDĐT 23-09-2019 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GVCN LỚP GIỎI CẤP HUYỆN 2019-2020 Tải về
6 Số 154/PGDĐT 23-09-2019 KH MỞ RỘNG QUY MÔ VSNS TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯ JÚT Tải về
7 Số 152/PGDĐT 20-09-2019 NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020 Tải về
8 CV 152 20-09-2019 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2019-2020 Tải về
9 Số 83/CV-PGDĐT 25-04-2019 Tải về
10 CV 70/KH-PGDĐT 17-04-2019 V/v Phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo Tải về
11 CV số:10a/KH-PGDĐT 06-09-2018 KẾ HOẠCH XD TRƯỜNG XANH-SẠCH-ĐẸP - AN TOÀN Tải về
12 CV 104/KH-PGDĐT 29-08-2018 KẾ HOẠCH BDTX 2018-2019 Tải về