Hoạt động – Sự kiện

KH TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

KH TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Lượt xem:

[...]

TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN TRƯỜNG HỌC

TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN TRƯỜNG HỌC

Lượt xem:

[...]

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH VIÊN PHỔI CẤP

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH VIÊN PHỔI CẤP

Lượt xem:

[...]

NHỮNG ĐIỂM MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CẤP TIỂU HỌC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

NHỮNG ĐIỂM MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CẤP TIỂU HỌC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Lượt xem:

Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông có những điểm mới trong lĩnh vực giáo dục tiểu học, [...]

9 nguyên tắc vàng trong thuật đối nhân xử thế

9 nguyên tắc vàng trong thuật đối nhân xử thế

Lượt xem:

Phan Ngọc Tuấn (Sưu tầm) 1. Lắng nghe người khác. Khuyến khích người khác nói về họ. Tạo ra sự kết nối chính là chìa khóa dẫn đến thành công với các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc [...]

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆN 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆN 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Lượt xem:

Hướng tới kỉ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018). Sáng ngày 01/11/2018, tại thị trấn EaTling, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Jút tổ chức khai mạc “Hội thao ngành giáo dục [...]