Chuyên đề giáo dục

LỊCH SỬ NGÀY HỌC SINH SINH VIÊN (9/1)

LỊCH SỬ NGÀY HỌC SINH SINH VIÊN (9/1)

Lượt xem:

[...]

KỶ NIỆM 80 NĂM NAM KỲ KHỞI NGHĨA

KỶ NIỆM 80 NĂM NAM KỲ KHỞI NGHĨA

Lượt xem:

I. BỐI CẢNH LỊCH SỬ, DIỄN BIẾN, KẾT QUẢ CUỘC KHỞI NGHĨA NAM KỲ 1. Bối cảnh lịch sử Tháng 9/1939, Chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ. Tháng 6/1940, Pháp đầu hàng phát xít Đức. Lợi [...]

PHIẾU QUAN SÁT TIẾT HỌC -SHCM THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

PHIẾU QUAN SÁT TIẾT HỌC -SHCM THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

Lượt xem:

[...]

QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TH TÔ HIỆU

QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TH TÔ HIỆU

Lượt xem:

QUYE [...]

TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN TRƯỜNG HỌC

TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN TRƯỜNG HỌC

Lượt xem:

[...]

Trang 1 / 3123