Văn bản Sở GD&ĐT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Số 1788/SGDĐT-GDTHMN 06-09-2019 NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020 Tải về
2 CÔNG VĂN 1625/SGDĐT-TTr 06-08-2019 Triển khai phổ biến Luật NĐ mới ban hành Tải về
3 KH chấn chỉnh tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo 20-05-2019 Tải về
4 07-09-2018 HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ NĂM HỌC ĐỐI VỚI GD TIỂU HỌC Tải về