DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NĐ 86 VÀ NQ 31 ĐỢT 1/2019

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

1. LỊCH DUYỆT: Sáng thứ Ba (lúc 10h) ngày 23/04/2019; Tại Văn phòng nhà trường.
2. THÀNH PHẦN:
– Ban giám hiệu; Kế toán;Thủ quỹ; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng ban ĐDCMHS; Giáo viên chủ nhiệm có HS đề nghị hỗ trợ chi phí học tập. (có danh sách gửi kèm)
3. HỒ SƠ
– Đơn xin hỗ trợ
– Giấy khai sinh (bản sao hoặc bản gốc photô công chứng)
– Danh sách đề nghị (Kế toán tổng hợp của các lớp)
– Giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo
Đề nghị các đồng chí đến làm việc đúng giờ